Print deze pagina

Wil je meer weten over hoogbegaafdheid?


Links

Wil je meer weten over hoogbegaafdheid of zoek je gelijkgestemden voor je kind of voor jezelf? Hieronder vind je enkele websites die je daarbij op weg kunnen helpen.

Nederland

Pharos - Landelijke vereniging voor ouders van hoogbegaafde kinderen.
Hint - Vereniging die zich richt op het bevorderen van de positie van het hoogbegaafde kind.
Choochem - Landelijke vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen in kerk, school en samenleving.
Peers2Play - Onafhankelijke stichting met als doel hoogbegaafde kinderen (van basis- en voortgezet onderwijs) in contact te brengen met ontwikkelingsgelijken.
HB-kind-forum - Ervaringenforum over en voor hoogbegaafde kinderen.
Festival van Talent - Jaarlijks evenement; dag waarop de positieve kanten van hoogbegaafdheid centraal staan. Het volgende Festival vindt plaats in Arnhem op 29 maart 2014.
SLO - Informatiepunt onderwijs, (hoog)begaafdheid en excellentie; primair en voortgezet onderwijs. Biedt onderwijsgevenden ondersteuning bij de begeleiding van leerlingen die uitzonderlijke prestaties (kunnen) leveren.
HB-forum - Forum voor hoogbegaafde (jong-)volwassenen.
Mensa - Internationale organisatie van en voor zeer intelligente mensen.
Niet naar School - Stichting voor ouders die zijn begonnen met of denken over thuisonderwijs.


België

Hoogbegaafdvlaanderen - Informatieve website, wil ouders, scholen en leerkrachten helpen om zoveel mogelijk hoogbegaafde kinderen en jongeren de jeugd en het onderwijs te geven waar ze recht op hebben.
Bekina - Vereniging voor hoogbegaafde kinderen en adolescenten en hun ouders, leerkrachten en opvoeders
Eduratio - Studiegroep die zich richt op de educatie van hoogbegaafde kinderen.


HB gericht is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de via deze links aangeboden informatie, producten of diensten. Vermelding van websites van derden op deze pagina impliceert op geen enkele wijze de aanbeveling of goedkeuring van HB gericht van de doelstellingen en werkwijzen van deze organisaties noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze websites exploiteren.

 


Vorige pagina: Publicaties
Volgende pagina: Contactgegevens