Print deze pagina

Over HB gericht


Wie ben ik?

Mijn naam is Paula Kommer. Ik ben ervaringsdeskundige, autodidact en ouder van twee hoogbegaafde tieners. Toen duidelijk werd dat mijn eigen kinderen hoogbegaafd zijn, ben ik me gaan verdiepen in dit fenomeen. Wij moesten als ouders regelmatig in gesprek met school en ik merkte al snel dat die gesprekken veel gemakkelijker en gerichter verlopen wanneer je dezelfde ‘taal’ spreekt als de leerkracht of Intern Begeleider waarmee je aan tafel zit.

In de loop der jaren heb ik mijn kennis uitgebouwd. Dat heb ik gedaan door het intensief bestuderen van literatuur over hoogbegaafdheid maar ook door me te verdiepen in gerelateerde onderwerpen zoals dyslexie, dysgrafie, executieve functies, mindset, onderpresteren, studievaardigheden.

Opleiding

Naast het lezen van relevante literatuur heb ik vanaf 2004 diverse cursussen, workshops en trainingen gevolgd op gebied van hoogbegaafdheid, toegepaste -  en ontwikkelingspsychologie, communicatie en coachingsvaardigheden. 
Omdat een mens nooit is uitgeleerd, blijf ik mezelf verder ontwikkelen door het volgen van nieuwe trainingen, het lezen van boeken, etc.

Ervaring

Gedurende vier jaar was ik secretaris van de Medezeggenschapsraad (MR) op de basisschool van mijn kinderen. In die hoedanigheid heb ik mij sterk gemaakt om hoogbegaafdheid op de agenda van school te krijgen. Dit resulteerde in een aangepast zorgplan en het opzetten van een interne verrijkingsklas.
Later nam ik deel in een tweetal werkgroepen op gebied van hoogbegaafdheid in het basis- en het voortgezet onderwijs. Zo leerde ik de taal van school spreken en raakte ik bekend met de (on)mogelijkheden van het onderwijs. 
Daarnaast was ik met veel plezier bijna vier jaar redactielid en columnist van Signaal, het ledenblad van Pharos (vereniging voor ouders van hoogbegaafde kinderen).
Inmiddels ben ik al weer enkele jaren aktief in een werkgroep voor ouders van hoogbegaafde leerlingen op een school voor voortgezet onderwijs. Ik heb regelmatig contact met ouders, leerlingen, afdelingsleiders en vakdocenten. Daardoor weet ik ook waar de knelpunten bij hoogbegaafde pubers kunnen zitten.

Sinds 2009 zet ik mijn kennis en ervaring in om ouders van hoogbegaafde kinderen te informeren, adviseren en begeleiden zodat zij gerichter in gesprek kunnen met de school van hun kind. Vandaar ook de naam van mijn praktijk: HB gericht.

 


Vorige pagina: Communicatieproblemen met school?
Volgende pagina: Voor wie?